• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Long Straight Drill [HSS] EA824NB-3.7

Long Straight Drill [HSS] EA824NB-3.7

【Product Specifications】
・Material-HSS (high-speed steel)
・For iron work
・Blade tip dia. x Length…3.7 x 150mm
・Groove Length…75mm

Part Number
EA824NB-3.7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824NB-3.7 in the Long Straight Drill [HSS] EA824NB-3.7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824NB-3.7 ในชุด Long Straight Drill [HSS] EA824NB-3.7

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)