• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Type 1] Center Drill EA824EA-4

[Type 1] Center Drill EA824EA-4

【Product Specifications】
・Material-SKH51
・For processing center holes, highly accurate positioning for drilling holes, and internal chamfering.
・Angle…60°
・Tip dia.…4
・Body dia.…10
・Length…69

Part Number
EA824EA-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824EA-4 in the [Type 1] Center Drill EA824EA-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824EA-4 ในชุด [Type 1] Center Drill EA824EA-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)