• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Coating Drill EA824AY-5.6

Carbide Coating Drill EA824AY-5.6

【Product Specifications】
・Chrome aluminum nitride coating
・Application-Aluminum, steel, stainless steel, cast iron
・Material hardness-Up to approx. HRc55
・Blade tip dia. x Length-5.6 x 64mm
・Groove Length…16.8mm
・Shank dia.-6mm

Part Number
EA824AY-5.6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824AY-5.6 in the Carbide Coating Drill EA824AY-5.6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824AY-5.6 ในชุด Carbide Coating Drill EA824AY-5.6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)