• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Solid Carbide Drill EA824AX-4.2

Solid Carbide Drill EA824AX-4.2

【Product Specifications】
・Application: Solid carbide straight drill can process materials with hardness of HRc40 at a maximum including steel, non-ferrous metal, stainless steel, super alloy, titanium alloy, and others.
・Blade tip dia. x Length (mm)…4.2 x 55
・Groove Length…21.5mm

Part Number
EA824AX-4.2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824AX-4.2 in the Solid Carbide Drill EA824AX-4.2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824AX-4.2 ในชุด Solid Carbide Drill EA824AX-4.2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)