• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hole Saw Shank EA820CS-1

Hole Saw Shank EA820CS-1

【Product Specifications】
・With a HSS center drill
・For EA822C series, EA822G
・Specification…Straight (10mm)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA820CS-1

Part Number
EA820CS-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA820CS-1 in the Hole Saw Shank EA820CS-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA820CS-1 ในชุด Hole Saw Shank EA820CS-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)