• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coating] Carbide Bit (6mm) EA819VA-6B

[TiAIN Coating] Carbide Bit (6mm) EA819VA-6B

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Blade D x Blade L x Length…6 x 19 x 75mm

Part Number
EA819VA-6B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819VA-6B in the [TiAIN Coating] Carbide Bit (6mm) EA819VA-6B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819VA-6B ในชุด [TiAIN Coating] Carbide Bit (6mm) EA819VA-6B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)