• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-73

Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-73

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6.0mm
・Grits-#140〈Set Details〉EA819DL-41(dia.10×16mm)EA819DL-26(dia.6×16mm)EA819DL-27(dia.10×19mm)EA819DL-36(dia.6×16mm)EA819DL-37(dia.10×19mm)EA819DL-32(dia.10×19mm)
・With diamond powder
・Case dim.-110×95×25(H)mm

Part Number
EA819SY-73
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-73 in the Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-73 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-73 ในชุด Diamond Bar (6mm Shaft) (6 Pcs) EA819SY-73

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)