• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Bit Set (6mm Shaft) EA819SY-68

Diamond Bit Set (6mm Shaft) EA819SY-68

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6.0mmEA819DL-26 (dia. 6 x 16mm)EA819DL-27 (dia. 10 x 19mm)EA819DL-28 (dia. 12 x 25mm)EA819DL-36 (dia. 6 x 16mm)EA819DL-37 (dia. 10 x 19mm)EA819DL-38 (dia. 12 x 25mm)

Part Number
EA819SY-68
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819SY-68 in the Diamond Bit Set (6mm Shaft) EA819SY-68 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819SY-68 ในชุด Diamond Bit Set (6mm Shaft) EA819SY-68

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)