• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PM-3

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PM-3

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Blade dia. x Blade length x Length…3 x 6 x 38mm

Part Number
EA819PM-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819PM-3 in the [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PM-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819PM-3 ในชุด [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PM-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)