• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-6

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-6

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Blade dia. x Blade length x Length…6 x 5.4 x 38mm

Part Number
EA819PL-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819PL-6 in the [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819PL-6 ในชุด [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)