• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-2.5

[TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-2.5

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Blade dia. x Blade length x Length…2.5 x 2.3 x 38mm

Part Number
EA819PL-2.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819PL-2.5 in the [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-2.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819PL-2.5 ในชุด [TiAIN Coating] Carbide Bar (3mm) EA819PL-2.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)