• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Silicon Carbide Grinding Brush EA819NB-14C

Silicon Carbide Grinding Brush EA819NB-14C

【Product Specifications】
・Abrasive grain-Silicon carbide
・Length-200mm
・Max. RPM-1,200rpm
・For removal of hard burr inside a pipe such as cast-iron, carbon steel and quenched steel, and for rust removal
・Use with water-soluble cutting fluid or spindle oil.
・Brush dia.(mm)…14
・Brush lenght (mm)…60
・Shaft dia.(mm)…4
・Grits…#220 (Yellow)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA819NB-14C

Part Number
EA819NB-14C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819NB-14C in the Silicon Carbide Grinding Brush EA819NB-14C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819NB-14C ในชุด Silicon Carbide Grinding Brush EA819NB-14C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)