• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Brush Containing Abrasive Grain EA819NA-7

Nylon Brush Containing Abrasive Grain EA819NA-7

【Product Specifications】
・Material-Nylon containing abrasive grain
・Max. RPM-1,000rpm
・Brush dia.…18mm
・Shaft dia.…6mm
・Length…130mm
・Grits…#320

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA819NA-7

Part Number
EA819NA-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819NA-7 in the Nylon Brush Containing Abrasive Grain EA819NA-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819NA-7 ในชุด Nylon Brush Containing Abrasive Grain EA819NA-7

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)