• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

[With Diamond Abrasive Grain] Nylon Brush EA819NA-25 (Part Numbers)

[With Diamond Abrasive Grain] Nylon Brush EA819NA-25

【Product Specifications】
・Material-Nylon with diamond abrasive
・Shaft dia.-6mm (stepped shank)
・Brush length-50mm
・Length-110mm
・Max. RPM-Dia. 20: 1000rpm, Dia. 25, 30: 800rpm
・Shaft D(mm)…30
・Grits…#240
・Line D(mm)…0.8

Part Number
EA819NA-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819NA-25 in the [With Diamond Abrasive Grain] Nylon Brush EA819NA-25 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819NA-25 ในชุด [With Diamond Abrasive Grain] Nylon Brush EA819NA-25

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)