• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cemented Carbide Cutter (for Iron, cast-iron) (6mm) EA819JB-208

Cemented Carbide Cutter (for Iron, cast-iron) (6mm) EA819JB-208

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Blade D x Blade L x Length…8 x 19 x 65mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA819JB-208

Part Number
EA819JB-208
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819JB-208 in the Cemented Carbide Cutter (for Iron, cast-iron) (6mm) EA819JB-208 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)