• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819JA-10B

Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819JA-10B

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Blade D x Blade L x Length…10 x 25 x 70mm

Part Number
EA819JA-10B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819JA-10B in the Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819JA-10B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819JA-10B ในชุด Cemented Carbide Cutter (6mm) EA819JA-10B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)