• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Grinding Stone with Shaft (6mm) EA819HK-3A

Grinding Stone with Shaft (6mm) EA819HK-3A

【Product Specifications】
・Max. rpm-60000rpm
・Shaft dia.-6.0mm
・Dia.-13mm
・Height-20mm
・Length-60mm
・Color-Green
・Grits-#100
・Abrasive grain-GC

Part Number
EA819HK-3A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819HK-3A in the Grinding Stone with Shaft (6mm) EA819HK-3A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819HK-3A ในชุด Grinding Stone with Shaft (6mm) EA819HK-3A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)