• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Grinder with Shaft (2.34mm) EA819ED-16

Rubber Grinder with Shaft (2.34mm) EA819ED-16

【Product Specifications】
・Shaft dia.-2.34mm
・For polishing general steel, tool steel, alloys, stainless steel, aluminum, copper and ceramic
・Grits-#1800
・Size-Dia.:12mm、Height:3mm
・Max. RPM-20,000rpm

Part Number
EA819ED-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819ED-16 in the Rubber Grinder with Shaft (2.34mm) EA819ED-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819ED-16 ในชุด Rubber Grinder with Shaft (2.34mm) EA819ED-16

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)