• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Umbrella Type Diamond Bar (6mm Shaft) EA819DL-55

Umbrella Type Diamond Bar (6mm Shaft) EA819DL-55

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6.0mm
・With diamond powder
・Grits-#140
・Blade D…12mm
・Blade L…10mm
・Length…60mm

Part Number
EA819DL-55
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DL-55 in the Umbrella Type Diamond Bar (6mm Shaft) EA819DL-55 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DL-55 ในชุด Umbrella Type Diamond Bar (6mm Shaft) EA819DL-55

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)