• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-35

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-35

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Grits-#120
・Length-50mm
・Blade DxL…4.0 x 12mm
・Max. RPM…88,000rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA819DJ-35

Part Number
EA819DJ-35
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-35 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-35 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)