• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-24

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-24

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Grits-#120
・Length-50mm
・Max. RPM-105,000rpm
・CBN is suitable for processing of quenched steel (SKH, SKD, SKS, SK, SUS, SCM, FC, heat resistant alloy, etc.)
・Dia.…2.0mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA819DJ-24

Part Number
EA819DJ-24
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-24 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-24 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)