• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-14

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-14

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Length-50mm
・Max. RPM-80,000rpm
・Suitable for wide application such as precision grinding, burr removal and caving
・Blade DxL…0.6 x 3mm
・Grits…#325

Part Number
EA819DJ-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-14 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DJ-14 ในชุด CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-14

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)