• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-121

CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-121

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Length-50mm
・Grits-#120
・ODxBlade L…3.0 x 6mm
・Max. RPM…105,000rpm

Part Number
EA819DJ-121
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DJ-121 in the CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-121 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DJ-121 ในชุด CBN Bar (3mm Shaft) EA819DJ-121

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)