• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-66

Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-66

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3.0mm
・Head dim.-Dia. 17 x 2.5mm
・Max. RPM-7,000 to 10,000rpm
・Suitable for high quality grinding the ceramic, etc.
・Mandrel…None
・Color…Gray
・Grits…Fine

Part Number
EA819DH-66
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DH-66 in the Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-66 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DH-66 ในชุด Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-66

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)