• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-58

Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-58

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Head dim.-Dia. 26 x 2mm
・Max. RPM-5,000 to 10,000rpm
・Suitable for high quality grinding the ceramic, etc.
・Mandrel…None
・Color…Blue
・Grits…Coarse

Part Number
EA819DH-58
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DH-58 in the Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-58 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DH-58 ในชุด Diamond Wheel (3mm Shaft) EA819DH-58

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)