• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-112

Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-112

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6.0mm
・Length-60mm
・Tip dia.--111:0.45mm、-112:0.47mm
・With diamond powder
・Blade dia.-5mm
・Tip angle-10°

Part Number
EA819DH-112
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DH-112 in the Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-112 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DH-112 ในชุด Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-112

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)