• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-101

Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-101

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Blade length-20mm
・Length-55mm
・Abrasive-#140
・Blade dia.-1mm
・Tip angle-2°

Part Number
EA819DH-101
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DH-101 in the Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-101 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DH-101 ในชุด Diamond Bar Needle Type (3mm Shaft) EA819DH-101

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)