• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flap Wheel with Shaft (3mm) EA819AD-31C

Flap Wheel with Shaft (3mm) EA819AD-31C

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Dia.-30mm
・Max. RPM-25,000rpm
・Shaft length-38mm
・Height…10mm
・Grits…#80

Part Number
EA819AD-31C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819AD-31C in the Flap Wheel with Shaft (3mm) EA819AD-31C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819AD-31C ในชุด Flap Wheel with Shaft (3mm) EA819AD-31C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)