• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5

Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5

【Product Specifications】
・For EA818GS and EA818GR
・Length-34, 50, 62, 75, 85mm
・Material-HSS (high-speed steel)
・Dim.-1, 2, 3, 4, 5mm (Each 1 pc)

Part Number
EA818GS-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818GS-5 in the Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818GS-5 ในชุด Drill Set (5 Pcs) EA818GS-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)