• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Endless Paper (for EA818GE) EA818GE-80

Endless Paper (for EA818GE) EA818GE-80

【Product Specifications】
・Belt dim.-25 x 240mm
・Grits…#80 (1 pc)

Part Number
EA818GE-80
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818GE-80 in the Endless Paper (for EA818GE) EA818GE-80 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818GE-80 ในชุด Endless Paper (for EA818GE) EA818GE-80

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)