• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electric Mini Grinder (75mm) EA818BA-2

Electric Mini Grinder (75mm) EA818BA-2

【Product Specifications】
・Grinding stone dim.-75 (OD) x 13 (Thickness) x 12.7 (ID)mm
・Felt buff dim.-75 (OD) x 10 (Thickness) x 12.7 (ID)mm
・RPM (50/60Hz)-3,000/3,600rpm
・Cord length-1.8m
・Motor-100VAC, 50W
・Weight-1.9kg
・Dim.-165(W) x 109(D) x 128(H)mm
・Accessories-Felt buff x 1, #80 grinding stone x 1, spanner (10 x 8mm) x 2

Part Number
EA818BA-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818BA-2 in the Electric Mini Grinder (75mm) EA818BA-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818BA-2 ในชุด Electric Mini Grinder (75mm) EA818BA-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)