• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-31

Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-31

【Product Specifications】
・Dim.-255 x 25 x 19.05mm
・Max. RPM-2,000rpm
・Application…Stainless steel
・Grits…WA60K

Part Number
EA818AY-31
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AY-31 in the Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-31 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AY-31 ในชุด Flat Grinding Stone (255mm) EA818AY-31

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)