• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Grinding Stone (205mm) EA818AX-22

Flat Grinding Stone (205mm) EA818AX-22

【Product Specifications】
・Dim.-205 x 19 x 15.88mm
・Max. RPM-2,000rpm
・Application…General steel materials
・Grits…A46P

Part Number
EA818AX-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AX-22 in the Flat Grinding Stone (205mm) EA818AX-22 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AX-22 ในชุด Flat Grinding Stone (205mm) EA818AX-22

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)