• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Buff for Rust Removal EA818AF-32

Buff for Rust Removal EA818AF-32

【Product Specifications】
・Max. RPM-3600rpm
・Grinding stone dim.-190 x 25 x 15.9 (hole dia.)mm
・For removing rust and attached objects, hairline finish, satin finish, fading scars, and plastering after grinding work
・Abrasive-Silicon carbide
・Grits-#180

Part Number
EA818AF-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA818AF-32 in the Buff for Rust Removal EA818AF-32 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818AF-32 ในชุด Buff for Rust Removal EA818AF-32

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)