• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rotary Drill for Block EA811AH-3.5

Rotary Drill for Block EA811AH-3.5

【Product Specifications】
・Concrete block, mortar and tile can be drill by rotational use.
・3 blades adopted
・Blade tip dia.…3.5mm
・Length…100mm
・Effective length…50mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA811AH-3.5

Part Number
EA811AH-3.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA811AH-3.5 in the Rotary Drill for Block EA811AH-3.5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA811AH-3.5 ในชุด Rotary Drill for Block EA811AH-3.5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)