• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-36【10 Pieces Per Package】

Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-36

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 100 x 16mm
・For rust and coating film removal
・Max. RPM-13,700rpm
・Grits…#36
・Qty. per unit…10 pcs

Part Number
EA809ZG-36
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZG-36 in the Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-36 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZG-36 ในชุด Disk Paper (10 Pcs) EA809ZG-36

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)