• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flexible Grinding Stone EA809ZA-80【20 Pieces Per Package】

Flexible Grinding Stone EA809ZA-80

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 100 x 2mm x 15mm hole
・For grinding and finish of general steel and stainless steel
・Max. RPM-13,690rpm
・Grits…AC80
・Qty. per unit…20 pcs

Part Number
EA809ZA-80
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

20 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809ZA-80 in the Flexible Grinding Stone EA809ZA-80 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809ZA-80 ในชุด Flexible Grinding Stone EA809ZA-80

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)