• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Brush with Abrasive Grain EA809YR-6

Nylon Brush with Abrasive Grain EA809YR-6

【Product Specifications】
・OD-125mm
・Yarn dia.-1.5mm
・Wire length-25mm
・Material-Nylon containing abrasive grain
・Max. RPM-12000rpm
・Screw dim.…M10 x 1.5
・Grits…#60

Part Number
EA809YR-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YR-6 in the Nylon Brush with Abrasive Grain EA809YR-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YR-6 ในชุด Nylon Brush with Abrasive Grain EA809YR-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)