• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cup Type Wire Brush EA809YR-12

Cup Type Wire Brush EA809YR-12

【Product Specifications】
・OD-75mm
・Wire length-25mm
・Yarn dia.-0.27mm
・Screw dim.-M10 x 1.5
・Max. RPM-12,000rpm
・Material…Stainless steel

Part Number
EA809YR-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YR-12 in the Cup Type Wire Brush EA809YR-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YR-12 ในชุด Cup Type Wire Brush EA809YR-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)