• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Bevel Type Twist Brush EA809YM-1

[Steel] Bevel Type Twist Brush EA809YM-1

【Product Specifications】
・OD-100mm
・Material-Steel
・Brush thickness-9.5mm
・Max. RPM-12,500rpm
・Screw dim.-M10 x 1.5

Part Number
EA809YM-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YM-1 in the [Steel] Bevel Type Twist Brush EA809YM-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YM-1 ในชุด [Steel] Bevel Type Twist Brush EA809YM-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)