• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cup Type Twist Brush EA809YL-2

Cup Type Twist Brush EA809YL-2

【Product Specifications】
・Screw dim.-M10 x 1.5
・OD-70mm
・Max. RPM-14,000rpm
・Use on a disk grinder.
・Yarn dia.…0.5mm
・Material…Steel

Part Number
EA809YL-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809YL-2 in the Cup Type Twist Brush EA809YL-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809YL-2 ในชุด Cup Type Twist Brush EA809YL-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)