• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Replacement Sand Paper EA809XW-80【10 Pieces Per Package】

Replacement Sand Paper EA809XW-80

【Product Specifications】
・Spare sand paper for Old model EA809XW-11A, EA809XW-11B
・Triangle shaped and square shaped sandpaper set
・Grits-#80
・Qty. per unit-10 pcs

Part Number
EA809XW-80
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809XW-80 in the Replacement Sand Paper EA809XW-80 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809XW-80 ในชุด Replacement Sand Paper EA809XW-80

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)