• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Pitch Paper (Hook and Loop Type) EA809XE-9【100 Pieces Per Package】

High Pitch Paper (Hook and Loop Type) EA809XE-9

【Product Specifications】
・Dim.-75 x 110mm
・Grits…#280
・Qty. per unit…100 pcs
・It is able to dry-and-wet-sanding.

Part Number
EA809XE-9
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA809XE-9 in the High Pitch Paper (Hook and Loop Type) EA809XE-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809XE-9 ในชุด High Pitch Paper (Hook and Loop Type) EA809XE-9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)