• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wall Clock [Radio Wave] EA798CB-72

Wall Clock [Radio Wave] EA798CB-72

【Product Specifications】
・Radio waves receiving function
・Frequency-40/60kHz auto tuning
・Function-Calendar
・Power supply-AA battery x 2 pcs
・Dim.-Dia. 325 x 50mm
・Material-Plastic frame, glass

Part Number
EA798CB-72
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA798CB-72 in the Wall Clock [Radio Wave] EA798CB-72 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-72 ในชุด Wall Clock [Radio Wave] EA798CB-72

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)