• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wall Clock EA798CB-7

Wall Clock EA798CB-7

【Product Specifications】
・Metal(Chrome plate finishing)
・Moisture-proof, dust resistance type
・Power supply-AA battery x 1 pc
・Dim.-Dia. 320 x 39mm
・Front cover material-Glass

Part Number
EA798CB-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA798CB-7 in the Wall Clock EA798CB-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-7 ในชุด Wall Clock EA798CB-7

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)