• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mechanical Pencil EA765ME-62B

Mechanical Pencil EA765ME-62B

【Product Specifications】
・Length-140mm
・Lead dia.-0.5mm
・Eco Mark-certified product
・Body color-Blue
・Qty. per unit-10 pcs

Part Number
EA765ME-62B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA765ME-62B in the Mechanical Pencil EA765ME-62B series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765ME-62B ในชุด Mechanical Pencil EA765ME-62B

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)