• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[2.0mm] Mechanical Pencil EA765ME-105

[2.0mm] Mechanical Pencil EA765ME-105

【Product Specifications】
・Lead dia.-2.0mm
・Length-140.5mm
・Hardness…2B
・Cap color…Orange

Part Number
EA765ME-105
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
11 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA765ME-105 in the [2.0mm] Mechanical Pencil EA765ME-105 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765ME-105 ในชุด [2.0mm] Mechanical Pencil EA765ME-105

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)