• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Dial timer EA763A-19

Dial timer EA763A-19

【Product Specifications】
・Power supply-AC100V(50/60Hz)
・Maximum consumption power-Heaters: 1500 W or less, equipment using transformer: 800 W or less, equipment using motor: 320 W or less, light equipment: incandescent lamp: 600 W or less, fluorescent task light: 1000 W or less
・Frequency switchable
・Single operation system for on/off control
・Scale unit-5 minute
・It is not used for remote controlled equipment, equipment operated by electronic switches, equipment operated by sensor, electronic timer and equipment with a built-in electronic timer.
・Timerー-3 hours
・Code-1m

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA763A-19

Part Number
EA763A-19
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA763A-19 in the Dial timer EA763A-19 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)