• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat File EA762CD-55A

Flat File EA762CD-55A

【Product Specifications】
・A4 S type
・Capacity…180 sheets(15mm thickness)
・Eco Mark-certified product
・Dim.…231(W) x 18(D) x 307(H)mm
・Color…Gray
・Qty…10 pcs

Part Number
EA762CD-55A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA762CD-55A in the Flat File EA762CD-55A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA762CD-55A ในชุด Flat File EA762CD-55A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)