• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Program Function Calculator EA761GD-20A

Program Function Calculator EA761GD-20A

【Product Specifications】
・Mantissa -10 digits
・407 functions
・Memory-26 to 2398 data
・Power supply-AAA size battery x 1 pc
・Dim.-81.5(W) x 163(D) x 15.1(H)mm
・Weight-150g
・Binary, octal and hex calculation, logical operation, two variable statistical calculation, fractional calculation, integral calculation and memory protection functions
・Name…Main body

Part Number
EA761GD-20A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA761GD-20A in the Program Function Calculator EA761GD-20A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761GD-20A ในชุด Program Function Calculator EA761GD-20A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)